Skjåk kyrkjelege fellesråd > Kyrkjeblad

Utgjevne kyrkjeblad

 TitleDescription
Kyrkjeblad 2016-3Påsken 2016
Kyrkjeblad 2015-3Haust/jul 2015
Kyrkjeblad 2015-1Vår/Påske 2015
Kyrkjeblad 2014-4Jula 2014
Kyrkjeblad 2014-3Hausten 2014

Kyrkjeblad for Nordberg og Skjåk sokn


Her vil alle kyrkjeblad for Nordberg og Skjåk sokn verte lagt ut etterkvart dei er utgjevne.
Det kjem  ut 4 nummer pr år.
Viss du ynskjer å gjeva ei gåve til Kyrkjebladet ,kan du gjeva på kontonr.2085.07.45170.