Smittevern oppdatert
Smittevern oppdatert
Smittevern oppdatert

 

Denne er diverre på bokmål!

Myndighetene anbefaler at innbyggerne holder seg mest mulig hjemme.

Vi anbefaler derfor at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra lokalt smittetrykk. Her viser vi til punkt 1.2. Ansvar og avgjørelsesmyndighet i denne veilederen. I vurderingen bør man se på om samlingen er nødvendig å gjennomføre av hensyn til sårbare grupper, og om aktiviteten evt. kan gjennomføres digitalt. Det er viktig å praktisere godt smittevern i henhold til denne veilederen og eventuelt strengere lokale regler.

Last ned den oppdaterte smittevernveilederen her (sist oppdatert 06.11.20 kl 13.30): [word] [PDF]

Dette er noen av endringene i smittevernveilederen:

  • Maks 50 deltakere fordi kirken ikke har fastmonterte stoler, ref regjeringens definisjon.
  • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
  • Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale smittesituasjonen.
  • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra den lokale smittesituasjonen.
  • Myndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser
  • I tillegg minner jeg om at oversikt over deltakere nå skal oppbevares i 14 dager

Smittevernveilederen for Den norske kirke er utarbeidet av Kirkerådet og KA sammen med Bispemøtet og Norges kirkevergelag. Kirkerådet følger utviklingen i pandemien, og vil vurdere ytterligere oppdateringer utover høsten dersom det skulle bli behov.

 

Vi har nummerert plassane i kyrkja,for om mogleg å halde betre avstand

​                                             
Del denne artikkel på e-post
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort