Brannberedskap
Brannberedskap
Brannberedskap

Felles beredskapsmøte med Lom og Skjåk kommune og kyrkjekontora

Som dei fleste av dykk er kjende med så er det vorte ein krevjande og skremande situasjon rundt kyrkjebygga vår.

I samband med dette har det i dag vore eit felles beredskapsmøte mellom brannsjef, politikontakt, ordførarane, eksterne styrkar, sokneprest , leiar i Skjåk kyrkjelege fellesråd og kyrkjeverje.

Tema var å planlegging for å møte denne truginga mot kyrkjebygga våre.

I alle kommunene I Nord-Gudbrandsdal vert det ei vakt ordning med at to er observatørar/vakt ved kyrkjene frå kl.00.00-06.00

Dette er ei ordning som vil halde fram til vi får på plass overvåkingsutstyr

Kyrkjekontora organiserer tilsyn og nattevakt framover, oppstart torsdag 19.03. 

Vi oppmodar sambygdingar til å melde seg som friviljuge vakter.

Kontakt kyrkjekontoret I Skjåk: tlf.: 97 16 15 60  eller på Facebook

Kontakt kyrkjekontoret I Lom:  tlf.: 48 16 55 27  eller på Facebook
Del denne artikkel på e-post
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort