Skjåk kyrkjelege fellesråd > Livets gang

Livets gang

Dåp

Dåp – vegen inn i kyrkja.    Les meir...

Vigsel

Bryllup er ein stor merkedag i livet.    Les meir...

Gravferd

Gravferd – avskil med livet     Les meir...