Skjåk kyrkjelege fellesråd --> Forsida
 • 17.mai i Skjåk kyrkje    Straumemesse kl.10.00
 • Frigjering og veteran dagen 8.mai
 • Brannberedskap
 • Kyrkjekontoret
 • 4 årsbok
 • Prosjekt fleir deltakarar i kyrkjene
 • Kyrkjeblad paaskenummer 2018
 • Blomefonda i Nordberg og Skjåk
 • Konfirmantjubileum 24.september 2017
 • Konfirmantane i Skjaak og Nordberg 2017
 • Vasspostar paa Nordberg kyrkjegard
 • Uttak av plantar  Nordberg og Skjaak Blomefond
 • Nordberg Sokn sine flotte konfirmantar 11.09.2016
 • Tårnagentar 2016
 • Skjåk kyrkjelege fellesråd 2015-2019
 • Oskeonsdag i Skjåk kyrkje
 • Hausttakk
 • Skjåk kyrkje
 • Nordberg kyrkje

Dagens bibelord


Kyrkjeblad 2020

   Les mer...

17.mai i Skjåk kyrkje Straumemesse kl.10.00

   Les mer...

Blomefonda 2020

   Les mer...

Frigjering og veteran dagen 8.mai

   Les mer...

Trusopplærar i Skjåk og Lom

             Les mer...

Organistvikar

   Les mer...

Konfirmantleiren 2020

   Les mer...

TAKK

   Les mer...

Brannberedskap

   Les mer...

Kyrkjekontoret

   Les mer...

KORONAVIRUS OG AVLYSNING AV KYRKJELEGE ARRANGEMENT

   Les mer...

4 årsbok

   Les mer...

Facebook